Voor u als gast, maar ook voor ons gelden huisregels waar we ons aan moeten houden.

 

Wij hanteren de huisregels van het vakantiepark.


De belangrijkste regels vindt u hieronder op een rij:

 • Alle kampeerders en bezoekers worden vriendelijk verzocht zich bij aankomst te melden bij de receptie. Voor bezoekers geldt een bezoekerstarief. Uw bezoek dient het terrein voor 22.30 uur te hebben verlaten.
 • Overnachtingen zijn alleen voor hen die ingeschreven staan. Natuurlijk kan uw bezoek ook overnachten. De tarieven daarvoor staan vermeld in de folder. U als kampeerder bent verantwoordelijk voor uw bezoek.
 • Houdt u het terrein en de gebouwen schoon en beschadig ze niet. Vooral bij de toiletgebouwen rekenen wij op uw medewerking.
 • Kinderen tot 6 jaar mogen niet zonder begeleiding in de toiletgebouwen komen.
 • Wilt u de (chemische) toiletemmers leegstorten in de daarvoor bestemde ruimte bij ieder toiletgebouw.
 • Het is verboden te roken in alle gebouwen, dus ook in het chalet.

 • Wees zuinig met leidingwater. Het is niet toegestaan uw tuin te sproeien en/of de auto te wassen.
 • Het gebruik van verwarmingsapparaten die niet geschikt zijn voor het kamperen zijn verboden.
 • Feestverlichting is niet toegestaan.
 • Parkeer uw auto op uw eigen plaats.
 • De afgegeven key-kaart voor de slagboom mag alleen gebruikt worden door diegene waaraan hij is afgegeven. Bedrijfsbusjes dienen op de centrale parkeerplaats te worden geparkeerd.
 • Auto’s en motoren mogen niet harden dan 5 km per uur (stapvoets). U wordt verzocht op de verharde wegen en over de verkeersdrempels te rijden. Tevens is het niet toegestaan onnodig over het terrein te rijden. Bromfietsers mogen enkel met de motor af op het terrein komen. Op ons terrein is de wegenverkeerswet van toepassing wat betreft “woonerven”, voetgangers hebben dus altijd voorrang.
 • Honden en katten worden niet toegelaten.
 • Wees voorzichtig met vuur! Vuurkorven zijn niet toegestaan. Indien u gaat barbecueën, niet later dan 21.00 uur en houdt minimaal 1 emmer water binnen handbereik. Tevens dient u dit te melden bij de receptie.
 • De slagboom is gesloten van 22.30 uur tot 07.30 uur. Vanaf 22.30 uur moet het rustig zijn op de camping. Gedraagt u zich zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Houdt rekening met elkaar.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissingen, diefstal, schade aan eigendommen van gasten of bezoekers van de gasten, alsmede voor ongevallen die hen overkomen.
 • Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico en alleen bedoeld voor kampeerders die ingeschreven staan bij de receptie.
 • De container is alleen bestemd voor huishoudelijk afval. Dit kan enkel op de aangegeven openingstijden. Grof vuil dient men zelf af te voeren.
 • Alleen reizende jongeren worden niet toegelaten.
 • Bij vroegtijdig vertrek vervallen alle rechten op de plaats. Dit geldt eveneens voor het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichtingen.
 • In het laagseizoen gelden er voor de horeca en winkel beperkte openingstijden.
 • Een ieder wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels. Daar waar de huisregels niet in voorzien, beslist de beheerder.